Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

Archives

D&D Mass Campaign, Downtime actions

Τα DT σας με τους GMs (τέσσερις εβδομάδες είναι αυτές, πρέπει κάπως να τις καλύψουμε!) Room 4

D&D Mass Campaign, Downtime actions

Τα DT σας με τους GMs (τέσσερις εβδομάδες είναι αυτές, πρέπει κάπως να τις καλύψουμε!) Room 4