Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

Category Archives: Πρακτικά Γ.Σ.

Πρακτικά ΕΓΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» “Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ.” _______________________________________________________________________ Στην Αθήνα, σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2021,…