Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

Tag Archives: 2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη, φίλες και φίλοι του ΕΣΠαιΡοΣ Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινότητά μας κατόπιν και των προσφάτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε…

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη, φίλες και φίλοι του ΕΣΠαιΡοΣ Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινότητά μας εξ αιτίας των κινδύνων που μπορεί αν προκύψουν απ’τον συγχρωτισμό περισσοτέρων ατόμων σ’ένα κλειστό…